контакт

Ако желаете да получите допълнителна информация или желаете да наемете Балкан транзит, моля използвайте следния адрес:

Симон Леунбах
вестре ринггаде 226, 3. ти.
дк -8000 аархус ц.
Тел .: 0045 6177 0024